Kaplıca hakkında bilmeniz gerekenler

Kaplıca hakkında bilmeniz gerekenler

Doğal termal su veya termomineralli su ortamlarının çevresinde, halkın yararlanması için kurulan tesislerdir. “Kaplıca” teriminin kökeni, kaynarcanın üzerine hamam yapılması nedeniyle türetilen “kaplı ılıca” teriminin zamanla dilimizde kaynaşmış şeklidir.

DOĞAL TEDAVİ UNSURU NEDİR?

Kaplıca tedavisinde kullanılan toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler (çamurlar) ve iklimsel unsurlardır. KAPLICA TEDAVİSİ NEDİR ? Doğal tedavi unsurlarının, yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi şeklidir. KÜR NEDİR ? Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla ve belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir.

BALNEOTERAPİ NEDİR?

Termomineral sular, peloidler (çamurlar) ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının, banyo-içme-inhalasyon(soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanımını ifade eden tıbbi bir terimdir.

KLİMATERAPİ (İKLİM TEDAVİSİ) NEDİR?

Hava sıcaklığı, nemi, rüzgar şiddeti ve hızı, güneş ışınımı vb. iklimsel faktörlerin sistematik ve dozlanmış olarak kür tarzında uygulanmasıdır.

PELOİDOTERAPİ (ÇAMUR TEDAVİSİ) NEDİR?

Doğal jeolojik veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik veya inorganik maddeler olan peloidlerin (çamurların) bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasıdır. MİNERALLİ SU NEDİR ? Kendiliğinden veya sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkan, litresinde en az 1 gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış sulara mineralli sular denir.

TERMOMİNERAL SU NEDİR?

Yeryüzüne çıkış noktasında sıcaklığı 20 C ve üzerinde olan mineralli sulara termomineral su denir. TERMAL SU NEDİR ? Yeryüzüne çıkış noktasında sıcaklığı 20 C ve üzerinde olan sulara termal su denir.

KAPLICA SULARI NEDİR?

Kaplıca tedavisinde kullanılan termal, mineralli ve termomineralli sulardır.

KAPLICA TESİSİ NEDİR?

Kullanılan termal ve mineralli suyun veya peloidin niteliğine göre oluşturulmuş, bünyesinde termal tedavi havuzu, sıra banyoları, peloidoterapi birimleri ve tipine göre inhalasyon veya içme kürü birimleri bulunan tesislerdir.

Yorumlar

Yorum Yazın

Kaplıca hakkında bilmeniz gerekenler, Afyon Termal Oteller, Afyon Gazlıgöl, Afyon Kaplıcaları, Afyon Termal, Afyon Termal Otel, Gazlıgöl Termal, Kaplıca Otelleri, Afyon Termal Villa, Afyon Kaplıca, Afyon Termal Otelleri, Afyon Gazlıgöl Termal, Afyon Gazlıgöl Villaları, Gazlıgöl Otelleri, Gazlıgöl Termal Villa, Afyon Termal Apart, Gazlıgöl Kaplıcaları, Afyon Termal Villalar, Afyon Kaplıca Otelleri, İslami Termal Oteller, Afyon Gazlıgöl Kaplıcaları, Afyon Kaplıca Evleri, Afyon Gazlıgöl Villa, Termal Oteller Afyon, Afyon Termal Evler, Afyon, Gazlıgöl, Termal, Otel, Kaplıca, Villa, Evler

--